Welkom

 

 

 


Beste bezoeker,

De keuze van een goede school en een passende studierichting zijn belangrijk. Er zijn vele goede scholen, maar u kan kiezen voor een school die het nauwst aansluit bij de verwachtingen, interesses en mogelijkheden van de jongere. Op het KA Zaventem voelt men zich thuis en dat werkt inspirerend en motiverend.

Via onze website willen wij nog beter dan voorheen communiceren. Het is belangrijk dat u weet waarvoor we staan. Ontdek onze site en u zal merken dat ons pedagogisch project stevig onderbouwd is. Wij staan voor het pedagogisch project van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap waarin elke leerling een VIP is. Wij wensen een school te zijn waarin het individu en de school als geheel voortdurend flexibel omgaan met wisselende omstandigheden. Maar kritisch: zonder de waan van de dag achterna te lopen. Veranderen is leren, maar veranderen om te veranderen is niet altijd wijs.

Dan pas kunnen we streven naar kwaliteitsonderwijs, het uiteindelijke doel van onze school.

Hilde Walraevens
directeur