Bij wie kan je terecht?

Bij een nieuwe inschrijving krijgen ouders (en leerling) een infobrochure waarin heel wat praktische informatie over het schoolleven te vinden is.

Bij de start van elk schooljaar krijgen de ouders en de leerlingen praktische informatie over de start van het schooljaar. Ze krijgen dan onder andere een jaarkalender, een (digitaal) schoolreglement, info over schoolbenodigdheden, de organisatie van de eerste schooldag, de studie na schooltijd en de inhaallessen, het huren van een locker, de maaltijden, de financiële bijdragen, de werking van de ouderraad…

Toch kunnen er in de loop van een schooljaar nog vragen rijzen. De snelste oplossing is telefonisch contact opnemen met het onthaal van de school (leerlingensecretariaat-02/720 00 58). De medewerker verbindt u – indien nodig - door met de persoon die de vraag kan beantwoorden. Hieronder vindt u een alfabetische lijst van mogelijke problemen en de juiste persoon.

VRAAG OVER

AANSPREEKPUNT 

Afwezigheid (korte)

Mevrouw P. Pieters

Afwezigheid (lange)

Mevrouw P. Pieters 

Mevrouw E. Martin

De heer T. Beullens

Algemene organisatie

Mevrouw H. Walraevens en Mevrouw A. van Rooij

Bibliotheek

Mevrouw I. Van Hal

Boeken Iddink

De heer J. Dils

CLB

Mevrouw E. Martin

De heer T. Beullens

Contacten met leraren

Mevrouw E. Martin

De heer T. Beullens

Facturen

De heer D. Buys

Gedrag

Mevrouw E. Martin

De heer T. Beullens

Gon-begeleiders   

Mevrouw K. Van Laer

Huiswerkklas

Mevrouw J. Jaspers

ICT - Smartschool

Meneer S. Wij

Kopiëren van notities

(lange afwezigheid)

Mevrouw E. Martin

De heer T. Beullens

Leerlingbegeleiding

Mevrouw E. Martin

De heer T. Beullens

Leerlingenadministratie (adreswijziging, opvragen attesten...)

Mevrouw C. Lambrechts

Mevrouw G. Imbrechts

 

Leerlingenraad

Meneer T. Van Gysegem (2de en 3de graad)

MevrouwJ.  Jaspers (1ste graad)

Pedagogische aanpak

Mevrouw A. van Rooij

Planning bijkomende proeven januari

GOKteam

Planning examens

Mevrouw A. van Rooij

Planning inhaalexamens

augustus

Mevrouw Lambrechts

Preventie en veiligheid

De heer J. Dils

Rapporten - evaluatie

Mevrouw A.van Rooij

Sancties

Mevrouw E. Martin

De heer T. Beullens

Stille studie

 

Strafstudie

Mevrouw E. Martin

De heer T. Beullens

Studiebegeleiding

GOKteam (altijd)

Mevrouw E. Martin

De heer T. Beullens

Telaatkomers (registratie)

Mevrouw P. Pieters

Toelatingen (afwezigheid)

Mevrouw H. Walraevens

Tuchtprocedures

Mevrouw A.van Rooij

Verloren voorwerpen

Mevrouw E. Martin

De heer T. Beullens

Verzekeringen

Mevrouw P. Pieters