Leerlingondersteunend personeel

Leerlingen krijgen op GO! atheneum Zaventem de kans op begeleid te worden in hun studies, in hun keuzes, in hun psychosociaal functioneren… in hun groei naar volwassenheid. Uiteraard spelen leerkrachten en titularissen hierbij een belangrijke rol. Zij worden geholpen door 3 coaches en door het GOKteam.

1) Coaches

De heer T. Beullens

 

Mevrouw E. Martin

 

Mevrouw P. Pieters Afwezigheden

 

De coaches zijn een aanspreekpunt voor zowel leerlingen en ouders als voor leerkrachten. Zij waken over de gedragsbegeleiding en over de toepassing van de orde- en tuchtmaatregelen. 

Concreet betekent dit dat zij o.a.

  • de leerlingen waarden en sociale vaardigheden bijbrengen door hen aan te spreken op hun taalgebruik, hun voorkomen, hun gedrag naar medeleerlingen en personeel toe, hun verantwoordelijkheden, hun doorzettingsvermogen, hun studieloopbaan, hun keuzes…;
  • leerlingen – indien nodig - begeleiden via een stappenplan ‘gedragsbegeleiding’;
  • leerlingen – indien nodig - begeleiden via een stappenplan ‘orde- en tuchtmaatregelen’;
  • nauw samenwerken met de leerkrachten, titularissen en met het gokteam;
  • nauw samenwerken met externe partners zoals CLB, GON, OKAN, politie, Jeugdzorg….;
  • nauw samenwerken met de directie.

2) GOKteam 

Mevrouw J. Jaspers

1ste graad

Mevrouw Van Laer

2de - 3de graad

 

Het GOKteam waakt over het beleid rond preventie en remediëring,  taalbeleid,  participatie van ouders en leerlingen,  multiculturaliteit en diversiteit,  emotionele ontwikkeling,  studiekeuze en studieoriëntering. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met de leerkrachten, de ouders en met externe partners (CLB / OKAN / GON / LOGO’s / ZOCO’s / ziekenhuisschool/ time out / juridische diensten / politie …..).

Het GOKteam verzorgt de TWEEDELIJNSZORG. Dit is de ondersteuning van de EERSTELIJNSZORG die de vakleerkrachten bieden. Zij bouwen het traject ‘leren leren’ uit en zij ondersteunen het project S.O.S. 6 waarbij leerlingen van 1ste graad les Wiskunde en Frans krijgen van leerlingen uit de 3de graad.

Het GOKteam verzorgt ook de huiswerkklas en de boekentasbegeleiding  van de 1ste graad, de stille studie van de 2de en 3degraad en ondersteunt de examenvoorbereiding en de planning van alle graden.