Preventie

De heer Dils

De preventieadviseur bekijkt de school door een veiligheidsbril.

Het welzijn van het personeel en van de leerlingen staat hierbij centraal.

Het gaat hier over het voldoende verluchten van lokalen, over het voorkomen van ongelukken, over brandveiligheid….