2de leerjaar Moderne wetenschappen

Basisvorming

Algemene vakken 

Nederlands 4
Moderne vreemde talen Frans 2
Moderne vreemde talen Engels 2
Historisch bewustzijn 1
Cultureel bewustzijn 1
Wiskunde 2
Wetenschappen - Ruimtelijke bewustzijn 1
Economie 1
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2

Ondersteuning

Remediëring of verdieping 2

Projectwerking 

STEM

5
Totaal lestijden basisvorming
25
   

Basisoptie

5 uur klassieke talen 

OF 

5 uur moderne talen en wetenschappen

5

Keuzemodule (2x 12 weken)

De leerlingen kiezen 2 modules uit onderstaand aanbod:

  • STEM wetenschappen 
  • STEM techniek 
  • Kunst en crea 
  • Sport
  • Maatschappij en welzijn 
  • Economie en organisatie 
2
Totaal aantal lestijden 2A
32