2de beroepsvoorbereidend jaar

2de leerjaar kantoor-verkoop, voeding-verzorging

Basisvorming
Levensbeschouwing 2
Frans 2
Project Algemene Vakken 8
Plastische opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 3
Totaal 16
Opties 18
Algemeen totaal 34
Opties
Nederlands taalsteun 1
Handel 5
Dactylografie 3
Voeding 1
Verzorgingstechnieken 1
Praktische oefening voeding 4
Praktische oefening verzorgingstechnieken 3
Totaal 18