2de beroepsvoorbereidend jaar

2de leerjaar B

 

Basisvorming

Algemene vakken 

Nederlands 2
Moderne vreemde talen Frans 2
Moderne vreemde talen Engels 2
Cultureel bewustzijn 1

Project Algemene vakken

(wiskunde / wetenschappen / ruimtelijke bewustzijn)

4

Project Algemene vakken 

(Nederlands / historisch bewustzijn / Burgerschap)

3

Project Algemene vakken 

(Nederlands / economie)

2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal lestijden basisvorming
20
 

Basisoptie

5 uur economie en organisatie

en

5 uur maatschappij en welzijn

10
   

Keuzemodules (2 x 12 weken)

De leerlingen kiezen 2 modules uit onderstaand aanbod

  • STEM wetenschappen
  • STEM techniek
  • Kunst en crea
  • Sport
2
Totaal aantal lestijden 2B
32