Leerjaar A met of zonder Latijn

1ste leerjaar A met of zonder Latijn

 

Basisvorming
Levensbeschouwing 2
Nederlands 4+1
Frans 4
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 2
Wiskunde 4+1
Natuurwetenschappen 1
Artistieke vorming 1
Lichamelijke opvoeding 2
Techniek 2
Totaal 27
Tools for life 1
Keuzemodules 2
Proefmodules 2
keuzemodule A 19-20
totaal 32