2de graad Economie

Basisvorming
Levensbeschouwing 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 4
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 25
Fundamenteel en complementair gedeelte
Wiskunde -/+1
Biologie  
Chemie -/+1
Fysica -/+1
Economie 4
Nederlands -/+1
Frans -/+1
Engels -/+1
Totaal 7
Algemeen totaal 32