2de graad Handel

Basisvorming
Levensbeschouwing 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 19
Opties 15
Opties
Toegepaste economie 7
Kantoortechnieken 1
Dactylografie /Toegepaste informatica 3
Verkoop 1
Informatica 1
Nederlands taalvaardigheid 2
Totaal 15
Algemeen totaal 34