2de graad Humane wetenschappen

Basisvorming
Levensbeschouwing 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 4
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 25
Fundamenteel en complementair gedeelte
Gedragswetenschappen 2
Cultuurwetenschappen 2
Frans +1
Engels +1
Plasische opvoeding 1
Totaal 7
Algemeen totaal 32