2de graad Voeding-verzorging

Basisvorming
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemenen vakken 6
Totaal 10
Opties
Frans 2
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 2
Huishoudkunde/gezinstechnieken 6
Huishoudkunde/voeding 2
Praktijk huishoudkunde/gezinstechnieken 5
Praktijk huishoudkunde/voeding 6
Totaal 24
Algemeen totaal 34