2de graad Wetenschappen

Basisvorming
Levensbeschouwing 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 4
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 25
Fundamenteel en complementair gedeelte
Wiskunde +1
Biologie +1
Chemie +1
Fysica +1
Wetenschappelijk werk fysica 1
Wetenschappelijk werk chemie 1
Wetenschappelijk werk biologie 1
Totaal 7
Algemeen totaal 32