3de graad ASO

  latijn
-wiskunde
Latijn-
moderne talen
Latijn-
Wetenschappen
Economie-
moderne talen
Economie-
wiskunde
Humane
wetenschappen
Moderne talen-
Wetenschappen
Wetenschappen-
wiskunde

Basisvorming

Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 3 4 3 4 3 3 4 3
Engels 2 3 2 3 2 2 3 2
Wiskunde 7 3/5 5 3/5 7 3 5 7
Natuurwetenschappen   2   2   2    
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Totaal 23 21 21 21 23 21 23 23
Fundamenteel en complementair gedeelte
Economie       6/4 4      
Latijn 4 4 4          
Duits   3   3   2 2  
Wetenschappelijk werk Fysica               1
Wetenschappelijk werk chemie               1
Fysica 2   2   2   2 2
Biologie 1   2   1   2 2
Chemie 2   2   2   2 2
Aardrijkskunde     1       1 1
Gedragswetenschappen           4/3    
Cultuurwetenschappen           3/4    
Plasische opvoeding    2/0   2    2    
Totaal 9 11 11 11 9 11 9 9
Algemeen totaal 32 32 32 32 32 32 32 32