3de graad BSO kantoor

Basisvorming
Godsdienst/N-c. zedenleer 2
Project algemenen vakken 4
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 8
Opties 26
Algemeen totaal 34

 

Opties 5de jaar kantoor
Frans 3
Engels 2
Nederlands 2
dactylo/Toegepaste info. 4
Kantoortechnieken 4
Toegepaste economie 3
Toegepaste informatica 2
Stage kantoortechieken 4
Totaal 26

 

Opties 6de jaar kantoor
Frans 3
Engels 2
Nederlands 2
dactylo/Toegepaste info. 3
Kantoortechnieken 2
Toegepaste economie 2
Toegepaste informatica 2
Stage kantoortechieken 8
Totaal 26