3de graad BSO specialisatiejaar

Kantooradministratie en gegevensbeheer

Basisvorming
Godsdienst/N-c. zedenleer   2
Lichamelijke opvoeding   3
Project Algemene vakken   8
Totaal   12
Opties   34
Algemeen totaal   34
Opties
Toegepaste Informatica   2
Nederlands   2
Frans   2
Engels   2
Dactylografie/Toegepaste info.   3
Kantoortechnieken   3
Stages kantoortechnieken   8
Totaal   22

Kinderverzorging

Basisvorming
Godsdienst/N-c. zedenleer   2
Lichamelijke opvoeding   2
Project Algemene vakken   8
Totaal   12
Opties   34
Algemeen totaal   34
Opties
Expressie   2
Huishoudkunde   2
Praktijk opvoedkunde   2
Praktijk verzorging   2
Stage opvoedkunde   5
Stage verzorging   5
Opvoedkunde   2
Verzorging   2
Totaal   22