3de graad BSO Verzorging

Basisvorming
Godsdienst/N-c. zedenleer 2
Project algemenen vakken 4
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 8
Opties 26
Algemeen totaal 34

 

Opties 5de jaar verzorging
Expressie 2
Huishoudkunde 1
verzorging 5
Opvoedkunde 4
Praktijk huishoudkunde 2
Stage huishoudkunde 4
Praktijk verzorging 2
Stage verzorging 6
Totaal 26

 

Opties 6de jaar verzorging
Expressie 2
Huishoudkunde 1
verzorging 5
Opvoedkunde 4
Praktijk huishoudkunde 2
Stage huishoudkunde 4
Praktijk verzorging 2
Stage verzorging 6
Totaal 26