3de graad TSO

Basisvorming
Godsdienst/N-c. zedenleer 2
Nederlands 3
Frans 3
Engels 3
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal 17

 

Opties 5de jaar
Boekhouding 4
Toegepaste economie 7
Dactylografie/Toegepaste nfo. 2
Verkoop 1
Toegepaste informatica 2
Nederlands taalvaardigheid 1
Totaal 17

 

Opties 6de jaar
Economie 2
Boekhouding 2
Toegepaste economie 5
Dactylografie/Toegepaste info. 2
Verkoop 2
Stage 4
Totaal 17