Okan

De Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)

De OKAN-klas is er voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die recent uit het buitenland komen en Nederlands willen leren. Sommigen hebben asiel aangevraagd in België na een vlucht uit hun vaderland. Anderen zijn om heel andere redenen in ons land, bijvoorbeeld omdat de ouders voor hun werk verhuisden naar België. Ze komen uit alle continenten, ook uit Europese landen.

Het doel van al deze jongeren is om op korte tijd -meestal 1 schooljaar- voldoende Nederlands te leren om nadien verder te studeren in het Nederlandstalig onderwijs. Daarnaast leren ze in de OKAN-klas vaardigheden om in België vooruit te kunnen (onder meer gebruik van de computer, leren hoe het openbaar vervoer werkt en andere praktische tips).okan

Na het OKAN-jaar ondersteunt en helpt een opvolgcoach van onze school de leerlingen in hun nieuwe klas.

Wie kan les volgen in de OKAN-klas?

1. elke nieuwkomer die nog geen jaar in België is

2. tussen 12 en 18 jaar oud is

3. geen Nederlands als thuistaal gebruikt of als moedertaal heeft

4. onvoldoende Nederlands spreekt om de lessen in de gewone klassen te volgen

5. en maximaal 9 maanden ingeschreven is in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal

Een individuele afwijking op de voorwaarden 1,2 en 5 is mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden waarover elke school zelf beslist. Contacteer ons bij twijfel.

Op elk moment tijdens het schooljaar kan een jongere starten in een OKAN-klas.